Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının VUK ve TMS Açısından Karşılaştırmalı İncelemesi

Yayın Adı: II.Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu Bildirisi

Yıl: 2012

Ay: Haziran

Sayı: