Kira Geliri Düşük Olana Daha Çok Vergi / Şükrü Kızılot

Kira Geliri Düşük Olana Daha Çok Vergi / Şükrü Kızılot 
(19.01.2013) 
YENİ Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nda yer alan önemli düzenlemelerden biri de “kira gelirlerinin vergisi” ile ilgili. Kira gelirlerinden dolayı mükellef olanların sayısı, son bir yılda yaklaşık...
 YENİ Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nda yer alan önemli düzenlemelerden biri de “kira gelirlerinin vergisi” ile ilgili.
 
Kira gelirlerinden dolayı mükellef olanların sayısı, son bir yılda yaklaşık 300 bin arttı ve Aralık 2012 itibariyle, 1 milyon 336 bin 632’ye ulaştı.
Bu nedenle, kira gelirlerinin vergisi geniş bir kesim için çok önemli.
 
GÖTÜRÜ GİDER KALDIRILIYOR
 
Kira gelirlerinde, gelir vergisi hesaplanmasında uygulanan yüzde 25 “götürü gider yöntemi” işyeri kira gelirleri için kaldırılıyor ve gerçek giderlerin indirilmesi esas alınıyor. Ancak, 50 bin TL’ye kadar konut kira geliri olanlar yüzde 25 yerine yüzde 15 “götürü gider” indirebilecekler.
Mükellefler dilerse, giderler düşülmeden önceki gayrisafi hasılat tutarına “yüzde 20 vergi oranı” uygulamak suretiyle vergi ödemeyi de tercih edebilirler. Buna göre daha önce yüzde 25 götürü gider düşenler yeni yasaya göre sadece 50 bin TL’ye kadar olan konut kira gelirleri için yüzde 15 götürü gider düşebilecekler. 
 Bu değişiklik özellikle düşük kira geliri elde edenlerin daha çok vergi ödemesine neden olabilecek. İşyeri kiralarında ise oran ile stopaj başa baş olacak.
 
HUZUREVİ ÖDEMELERİ
 
Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin, kaldıkları huzurevlerine ödedikleri oda ve yatak ücreti de kira gelirinden indirilebilecek.
 
BASİT USULE TABİ OLANLAR
 
Basit usule tabi 700 bin civarında esnaf ve sanatkâr, mevcut yasaya göre, işyeri kirası ve diğer ödemelerden stopaj (vergi kesintisi) yapmıyor.
Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısına göre, basit usule tabi olanlara da işyeri kirası dahil, serbest meslek erbabı ve diğer ödemelerinden “stopaj yapma” zorunluluğu getiriliyor.
 
MİNİBÜSÇÜLER DEFTER TUTACAK
 
Öteden beri basit usulde vergilendirilen yani defter tutmayan, KDV mükellefi olmayan taksici ve minibüsçüler ile yük taşıyan taşıtlardan, büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulunanlar, “gerçek usulde” gelir vergisi mükellefi olacaklar.
Başka bir anlatımla; defter tutacaklar, müşterilerine fiş veya fatura verecek, KDV mükellefi olacaklar. Aylık, üç aylık ve yıllık beyannameler verecekler.
 
HEYKELTIRAŞA BEYANNAME
 
Mevcut uygulamada; ressam, bestekâr, heykeltıraş, şiir, kitap, roman, hikaye, tiyatro oyunu, pandomima veya buna benzer sözsüz sahne eserleri, mesleki veya bilimsel araştırma ve inceleme makaleler ile bunların dışındaki makale, araştırma ve inceleme yazıları, gazete, dergi, bilgisayar, internet ortamı, radyo, TV veya videoda yayınlananlar ile kitap, cd, disket olarak yayınlananlar, “telif kazancı” elde etmiş sayılıyorlar.
Bunlar defter tutmuyor ve beyanname vermiyorlar ancak kendilerine yapılan ödemelerden, yüzde 17 stopaj (vergi kesintisi) yapılıyordu.
Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısında, bu tür gelirler için 50 bin liralık bir sınır getiriliyor.
Bu sınırı aşanların, beyanname verip yüzde 15-35 arasında vergi ödemeleri öngörülüyor.
 
Kreş giderlerine indirim avantajı
 
TİCARİ  kazanç elde edenler, “0-5 yaş grubu” her bir çocuk için kreş ve gündüz bakımevi temini suretiyle katlandıkları giderin, belli bir tutara kadar olan kısmını, defterlerine gider yazabilecekler.
İşyerinde çalışanların 0-5 yaş grubu çocukları için işverence karşılanan kreş ve bakımevi giderleri de ücret olarak vergilen-dirilmeden, belli tutarı gider kaydedilebilecek.
 
Konutun bir kısmını işyeri olarak kullananlar
 
OTURDUKLARI konutun bir kısmını işyeri olarak kullanan avukat, doktor, serbest muhasebeci mali müşavir, mimar, sanatçı gibi serbest meslek erbabı, bu konut için ödediği “kiranın tamamı” ile ısıtma, aydınlatma gibi giderlerini, defterlerine “gider” olarak yazabilecekler.
 
Çalışmayan eşe küçük bir destek
 
ÜCRETLİLERİN çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için, asgari ücretin yüzde 15’i oranında “özel indirim” sağlanacak.
Mevcut yasada bu oran yüzde 10 olarak belirlenmişti.
 
Apartman yöneticisinin ödemediği aidatlar
 
KAT malikleri arasından seçilen apartman ve site yöneticilerinin, genel yönetim giderlerinden hisselerine düşen payların ödenmeyen tutarı, gelir vergisinden istisna olacak.
 
Geçici gelir vergisi yüzde 20’ye yükseltiliyor
 
BASİT usule tabi olanların dışında, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin, üçer aylık kazançları üzerinden yüzde 15 oranında ödedikleri geçici vergi, yeni yasa tasarısı ile yüzde 20’ye yükseltiliyor.
 
Beyannameler artık şubatta verilecek
 
YILLARDIR Mart ayında verilen, yıllık gelir vergisi beyannameleri, Gelir Vergisi Tasarısı’nın aynen yasalaşması halinde, 1-25 Şubat tarihleri arasında verilecek.
 
 
 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi