Binlerce Memuru İlgilendiren Önerimiz Ancak Yıllar Sonra Hayata Geçirilebiliyor / Ahmet Ünlü

Binlerce Memuru İlgilendiren Önerimiz Ancak Yıllar Sonra Hayata Geçirilebiliyor / Ahmet Ünlü 
(25.01.2013) 
Daha önce bu köşeden defalarca memurların kadro sorununu ve çözüm önerisini gündeme getirmiş ve nasıl yapılacağına ilişkin detayları dahi yazmıştık. Ancak, uzun bir süre kimseden ses çıkmamıştı...
Daha önce bu köşeden defalarca memurların kadro sorununu ve çözüm önerisini gündeme getirmiş ve nasıl yapılacağına ilişkin detayları dahi yazmıştık. Ancak, uzun bir süre kimseden ses çıkmamıştı. Doğrusu anlattıklarımızın anlaşıldığından emin olamamıştık. Halbuki sorun esas itibarıyla bütün memurları ilgilendiren bir sorundur. Böyle bir sorun hakkında hala kısmi çözüm üretilmeye çalışılmasını doğrusu anlamak mümkün değildir.
 
Sağlık Bakanlığı kadro sorunuyla ilgili ilk adımı attı
 
Tokat Milletvekili Şükrü AYALAN tarafından verilen 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Teklifinde Sağlık Bakanlığındaki bazı memurların kadro sorunu büyük oranda çözülmektedir. Ancak, biz genel bir çözüm teklifi sunmuşken sadece Sağlık Bakanlığı özelinde ve sadece bazı kadrolar için çözüm üretilmesi doğru olmamıştır.
 
Daha önce bu köşede yazmış olduğumuz yazıda 'Bakanlar Kurulunun böyle bir şeyle uğraşmasına gönlüm razı olmuyor' başlığını kullanmıştık.
 
Bu yazımızda; Sayın Başbakanın oligarşik bürokrasi dediği şeye güzel bir örnek vereceğiz ve Bakanlar Kurulunun nelerle uğraştığına hep birlikte şahit olacağız.
 
Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile bir çok kamu kurumunun kadro değişikliklerinin Resmi Gazetede yayımlandığını görürüz. Bu değişikliklerden bir tanesi de dolu kadro değişikliğidir. Dolu kadro değişikliği Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre Kurum ve Kuruluşlara verilmiş bulunan serbest kadrolardan dolu olanlar hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla bu Yönetmeliğin usule ait hükümlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilmektedir.
 
Bu durumun anlamlı bir düzenleme olduğunu işten anlayan hiçbir kimse kendine izah edemez. O zaman nasıl bir düzenleme ile bu anlamsız işlerden kurtulabiliriz? Özelleştirilen Kurumların personel nakli için ihdas edilen kadrolar gibi Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro ihdas edilirse yani kurumların kadroları değiştirilirse bu anlamsız işten kurtulunur ve kamu kurumları da her yıl ciddi bir iş yükünden kurtulur. Yani Şef Kadroları için ihdas edilecek kadro Şef 3-12, VHKİ kadroları için VHKİ 3-12, Memur Kadroları için 5-12 şeklinde kadro ihdas edilirse bu anlamsız işten kurtulurlar. Ümit ederiz ki bu yazı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU için bir anlam ifade eder ve Bakanlar Kurulunu bu anlamsız işten kurtarır. Hep beraber göreceğiz.' ifadesine yer vermiştik.
 
7 Ağustos 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan kadro kararnamesinde bu konuda önemli bir adım atılmıştır. Kamu kurumlarına özelleştirme kadrolarının dağıtımında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatına GİH Memur (Özelleştirme) (5-13) 500 adet kadro ihdas edilmiştir. Bu düzenlemeyle önerimizin kısmen hayata geçtiğini gördük. Genel bir düzenlemeyle Bakanlar Kurulunun ve bürokrasinin bu anlamsız yükü kökten kaldırılabilir. Çözüm için de yukarıda yer verdiğimiz yazımızda belirttiğimiz hususların yapılması yeterlidir. Biz yazımızı yazdığımızda Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Bakan sayın Murat BAŞESGİOĞLU idi, ancak bu işi yapma sayın Hayati YAZICI'ya nasip oldu. Ümidimiz odur ki özelleştirme dışındaki kadrolar için de benzer düzenlemeler başka bir bakana nasip olmaz.
 
Bakanlar değişiyor ama
 
sorun hala aynı sorun
 
Bakanlar değişiyor ama sorun hala ilgili bakanlar tarafından anlaşılamadığı için kimse harekete geçemiyor.
 
Biz yazımızı kaleme aldığımız zaman Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Bakan sayın Murat BAŞEGİOĞLU idi. Düşün ki bu yazımızdan sonra kaç bakan değişmiş ama sorun hala yerinde duruyor. Niçin sadece Sağlık Bakanlığı özelinde çözüm üretilmeye çalışıldığını da anlamak mümkün değildir. Sorunun Sağlıklık Bakanlığı özelinde çözülmeye çalışılması da önemli bir aşamadır diye düşünüyoruz.
 
Açıklamaya çalıştığımız konu çok karmaşık ve anlaşılması zor bir konu da değildir. Ama ne hikmetse kimse köklü bir değişikliğe gitmek de istemiyor. Daha önce bu köşeden açıkladığımız bir çok konu en az yıllar sonra çözülebilmiştir. Bakalım bizim anlattıklarımızı kaç yıl sonra anlayan birisi çıkacak? Biz beklemeye alıştık ama memurların beklemeye tahammülü kalmadı.
 
 
 
 
 
Kaynak: Yeni Şafak