İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları / Resul Kurt

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları / Resul Kurt 
(24.01.2013) 
Kendi istek ve iradesi dışında işsiz kalan sigortalılara hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik...
 Kendi istek ve iradesi dışında işsiz kalan sigortalılara hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması durumunda işsizlik sigortasından gerekli yardımlar sağlanmaktadır.
 
Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,
 
Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,
 
Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,
 
Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar,
 
İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,
 
Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler,  işsizlik ödeneğine hak kazanırlar. 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılmalıdır. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
 
İş sağlığı ve güvenliği denetimine hazır mısınız?
 
İş kazalarının toplumda sebep olduğu infial düşünüldüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son dönemlerde yapmış olduğu en önemli düzenlemenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olduğunu söylememiz abartı olmaz. Gerçekten de toplumda neredeyse tamamına yakınının konsensüsü ile çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm özel sektör işyerlerine istisnalar hariç olmak üzere faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak.
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ilişkin uygulamada nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi sorunların ortaya çıkabileceği, çözüm yolları, denetimlerin ne şekilde yapılacağı gibi belirsizlikler bulunmaktadır. İşte ‘Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu (İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Getirilen Yenilikler Ve Uygulamaları)’ başlıklı ve oturum başkanlığını yaptığım ve 29 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da TİEM EĞİTİM tarafından organizasyonu yapılacak sempozyumda konu bütün detaylarıyla tartışılacak. Sempozyumda;
 
“ - İş sağlığı ve güvenliğinde neler yapılması gerekiyor?
 
- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına nasıl hazırlanmalıyız?
 
- Çalışan temsilcisi nasıl atanacak?
 
- İSG kurulu nasıl kurulacak ve işletilecek?
 
- Risk değerlendirmesi ve acil eylem planı nasıl yapılacak?
 
- İş müfettişleri ne zaman denetime başlayacak?
 
- İş müfettişi denetimlerinde delere dikkat etmeliyiz?
 
- İdari para cezaları nasıl uygulanacak? İtirazlar nasıl yapılacak?
 
- İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu ne zaman başlayacak?
 
- Hangi eğitimleri aldırmalıyız? Eğitimler nasıl yapılacak? Uzaktan eğitim kabul edilir mi?”
 
 Gibi soruları uzmanlar ve müfettişler cevaplamaya çalışılacak.
 
Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgiyi www.tiem.com.tr veya 0-212 -211 10 11 ve 0-212 -211 04 04 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
 
 
 
Kaynak: Star Gazetesi