Bağımsız ve Özel Amaçlı Denetim Hizmetleri

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), ABD'de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP), Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve sektörler ile ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetini vermek ve bunun yanında geleceğe dönük muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek vermek.