EKİBİMİZ

Doç.Dr.Hakan TAŞTAN

SORUMLU DENETÇİ & YMM

hakan@hakantastan.com - hakan.tastan@endeksdenetim.com

Kamber KAYA

SORUMLU DENETÇİ & YMM

kamberkaya@endeksdenetim.com

Mehmet SARI

SORUMLU DENETÇİ & YMM

Selçuk ERKALIR

SORUMLU DENETÇİ & YMM

Hamit ÖZTAŞKIN

SORUMLU DENETÇİ & YMM

Kemal ÖZERDEM

BAĞIMSIZ DENETÇİ & SMMM

kemal.ozerdem@endeksdenetim.com

Cafer KINACI

SORUMLU DENETÇİ & YMM

Ömer Haluk ŞAHİN

SORUMLU DENETÇİ & YMM

Nedim BOZ

BAĞIMSIZ DENETÇİ & SMMM

Mustafa Kemal HEVESLİ

SORUMLU DENETÇİ & YMM

Mustafa COŞKUN

BAĞIMSIZ DENETÇİ & SMMM

Mehmet Şahin SEVDİK

SORUMLU DENETÇİ & YMM

Recep ÖNEM

BAĞIMSIZ DENETÇİ & SMMM

Salih BAKAY

SORUMLU DENETÇİ & YMM

Osman BOZKURT

BAĞIMSIZ DENETÇİ & SMMM

Perizat ELİGÜL

BAĞIMSIZ DENETÇİ & SMMM